บทเรียนใหม่

1573102351695.jpg

EP16 Encoder และการใช้งาน EP 16

อ.สุเมธ มามาตย์

25 ตุลาคม 2562

1573017979881.jpg

EP30 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม EP 30

อ.สุเมธ มามาตย์

25 ตุลาคม 2562

1573017603343.jpg

EP29 หุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบ Cartesian EP 29

อ.สุเมธ มามาตย์

25 ตุลาคม 2562

บทเรียนยอดนิยม

1525058314131.jpg

วิชาสิ่งทอ

Episode: 1

Category: วิชาสิ่งทอ

View: 342

ดูวิดีโอ
1508208719359.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Episode: 1

Category: วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์

View: 289

ดูวิดีโอ
1560493088955.jpg

สะพานเชื่อมโยง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

Episode: 0

Category: สะพานเชื่อมโยง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา

View: 281

ดูวิดีโอ
1484707667007.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย

Episode: 21

Category: วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย

View: 280

ดูวิดีโอ
1525060644947.jpg

วิชาสิ่งทอ

Episode: 16

Category: วิชาสิ่งทอ

View: 210

ดูวิดีโอ

หมวดหมู่บทเรียน