ขอเชิญชวน ผู้พิการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ
Title : ขอเชิญชวน ผู้พิการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ
Category : Education
ขอเชิญชวน ผู้พิการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ

: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เชิญชวน ผู้พิการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ แบบเรียนรวม ทั้งระดับปวช. ปวส. และป.ตรี ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการอาชีวศึกษา สนใจติดต่อสอบถาม ได้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา 10 ศูนย์

: 2023-01-20 01:03:06