เชิญชวนผู้พิการ เข้าศึกษาต่อสายอาชีพ
Title : เชิญชวนผู้พิการ เข้าศึกษาต่อสายอาชีพ
Category : Education
เชิญชวนผู้พิการ เข้าศึกษาต่อสายอาชีพ

: เชิญชวนผู้พิการ เข้าศึกษาต่อสายอาชีพ แบบเรียนรวมทั้งระดับ ปวช. ปวส. และ ป.ตรี ในสถานศึกษาอาชีวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการอาชีวศึกษา

: 2023-02-24 01:05:28