คุณสมบัติ และการทำงานขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น 1/2


หมวดหมู่: โครงการสนับสนุนการเรียนรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน


Episode: 1


วรปรัชญ์ นิเกศรี