คุณสมบัติ และ การทำงานขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น 2/2


หมวดหมู่: โครงการสนับสนุนการเรียนรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน


Episode: 2


วรปรัชญ์ นิเกศรี