user
Category : การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก
EP : 1
View : 255

: EP1 ลักษณะของเสื้อผ้าเด็ก / การเลือกผ้าและวัสดุสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก / ขนาดตัว และ size มาตรฐานเด็ก / การสร้างแบบเสื้อมาตรฐานเด็ก EP.1

: อาจารย์ อารีย์ ลพานุสรณ์

: 2019-10-25 00:00:00