วิดีโอบทเรียน : รายการย้อนหลัง

1484707667007.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 21

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

18 มกราคม 2560

1484621515863.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 3

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

11 มกราคม 2560

1484622582771.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 1

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484624090864.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 2

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484624736664.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 4

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484625101549.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 5

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484625769377.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 6

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484626910380.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 7

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484628085918.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 8

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484629046277.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 9

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484629237148.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 10

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484635932085.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 11

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484708092144.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 22

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

18 มกราคม 2560

1484636607981.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 12

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484636982221.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 13

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484637383225.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 14

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484639129451.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 16

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484639379726.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 17

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484640060444.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 18

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484641269362.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 19

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 มกราคม 2560

1484707366256.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 20

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

18 มกราคม 2560

1484709563205.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 23

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

18 มกราคม 2560

1484710088202.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 24

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

18 มกราคม 2560

1484710257936.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 25

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

18 มกราคม 2560

1484710772957.jpg

วิชาระบบความมั่นคงปลอดภัย EP 26

ผศ ดร พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

18 มกราคม 2560

1484718303063.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 1

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

18 มกราคม 2560

1484797824627.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP2_Part1 EP 2

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

19 มกราคม 2560

1484904243066.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP2_Part2 EP 2

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

19 มกราคม 2560

1485140421299.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 3

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

23 มกราคม 2560

1485140918718.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 4

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

23 มกราคม 2560

1485142614640.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 5

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

23 มกราคม 2560

1485143408520.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP6_Part1 EP 6

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

23 มกราคม 2560

1485230893535.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP6_Part2 EP 6

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

24 มกราคม 2560

1485231142531.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 7

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

24 มกราคม 2560

1485231387360.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 8

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

24 มกราคม 2560

1485243001018.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP9_Part1 EP 9

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

24 มกราคม 2560

1485243106037.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP9_Part2 EP 9

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

24 มกราคม 2560

1485329556376.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP10_Part1 EP 10

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

25 มกราคม 2560

1485329634115.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP10_Part2 EP 10

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

25 มกราคม 2560

1485398821145.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 11

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

26 มกราคม 2560

1485399218751.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 12

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

26 มกราคม 2560

1485400094020.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 13

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

26 มกราคม 2560

1485400544146.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 1

อาจารย์ตีรศักดิ์ เติมทรัพย์สาร และ อาจารย์พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม

26 มกราคม 2560

1485401686679.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 2

อาจารย์ตีรศักดิ์ เติมทรัพย์สาร

26 มกราคม 2560

1485401988013.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 3

อาจารย์พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม

26 มกราคม 2560

1485402525360.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 4

อาจารย์ภควดี วรรณพฤกษ์

26 มกราคม 2560

1485402765403.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 5

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

26 มกราคม 2560

1485404519091.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 6

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

26 มกราคม 2560

1506046405218.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 7

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

22 กันยายน 2560

1506055312087.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 8

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

22 กันยายน 2560

1506058563654.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 9

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

22 กันยายน 2560

1506299964007.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 10

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

25 กันยายน 2560

1506304722491.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 11

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

25 กันยายน 2560

1506305642456.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 12

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

25 กันยายน 2560

1506309667576.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 13

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

25 กันยายน 2560

1506313924077.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 14

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

25 กันยายน 2560

1506397864792.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม part1 EP 15

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

26 กันยายน 2560

1506401769263.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม Part2 EP 15

อาจารย์ปรัทยุมน เลปนานนท์

26 กันยายน 2560

1506402168754.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 16

อาจารย์พรทิพย์ บุญเที่ยงธรรม

26 กันยายน 2560

1506404757293.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 17

อาจารย์ธนกฤต ลออสุวรรณ

26 กันยายน 2560

1506405980904.jpg

วิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม EP 18

อาจารย์ธนกฤต ลออสุวรรณ

26 กันยายน 2560

1506407593773.jpg

วิชาประมง EP 1

ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์

26 กันยายน 2560

1506472084419.jpg

วิชาประมง EP 2

ผศ. ฐิติมา จิโนวัฒน์

27 กันยายน 2560

1506473294935.jpg

วิชาประมง EP 3

ผศ. เจษฏา อิสเหาะ

27 กันยายน 2560

1506476557448.jpg

วิชาประมง EP 4

ผศ. เจษฏา อิสเหาะ

27 กันยายน 2560

1506476832412.jpg

วิชาประมง EP 5

ดร. ธวัฒน์ชัย งามศิริ

27 กันยายน 2560

1506477178234.jpg

วิชาประมง EP 6

ผศ. เจษฏา อิสเหาะ

27 กันยายน 2560

1506481737825.jpg

วิชาประมง EP 7

ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์

27 กันยายน 2560

1506482386416.jpg

วิชาประมง EP 8

ผศ.ดร.สุภาวดี โกยดุลย์

27 กันยายน 2560

1506484587524.jpg

วิชาประมง EP 9

ดร.ทัศนีย์ นลวชัย

27 กันยายน 2560

1506485146063.jpg

วิชาประมง EP 10

ดร.ผกามาศ ศรีจริยา

27 กันยายน 2560

1506488758036.jpg

วิชาประมง EP 11

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์

27 กันยายน 2560

1506489960970.jpg

วิชาประมง EP 12

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์

27 กันยายน 2560

1506492728558.jpg

วิชาประมง EP 13

อ.เสน่ห์ บัวสนิท

27 กันยายน 2560

1506556965049.jpg

วิชาประมง EP 14

ผศ.พาขวัญ ทองรักษ์

28 กันยายน 2560

1506558306097.jpg

วิชาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 1

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

28 กันยายน 2560

1506559294886.jpg

วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 2

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

28 กันยายน 2560

1506560129944.jpg

วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 3

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

28 กันยายน 2560

1506561438290.jpg

วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 4

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

28 กันยายน 2560

1506562613366.jpg

วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 5

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

28 กันยายน 2560

1506572163227.jpg

วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 6

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

28 กันยายน 2560

1506573574178.jpg

วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 7

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

28 กันยายน 2560

1506574407251.jpg

วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 8

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

28 กันยายน 2560

1506577041129.jpg

วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 9

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

28 กันยายน 2560

1506577904368.jpg

วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 10

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

28 กันยายน 2560

1506642439005.jpg

วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 11

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

29 กันยายน 2560

1506642637056.jpg

วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 12

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

29 กันยายน 2560

1506644853483.jpg

วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 13

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

29 กันยายน 2560

1506645748276.jpg

วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 14

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

29 กันยายน 2560

1506654380069.jpg

วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 15

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

29 กันยายน 2560

1506656405577.jpg

วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 16

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

29 กันยายน 2560

1506656458487.jpg

วิชา เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม EP 17

ดร. วิชัย ชื่นชาติ

29 กันยายน 2560

1506659562273.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 1

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

29 กันยายน 2560

1506662216679.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 2

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

29 กันยายน 2560

1506664705625.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 3

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

29 กันยายน 2560

1506904856388.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 5

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

2 ตุลาคม 2560

1506904897753.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 4

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

2 ตุลาคม 2560

1506905698100.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 5

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

2 ตุลาคม 2560

1506907071407.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 6

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

2 ตุลาคม 2560

1506909156779.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 7

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

2 ตุลาคม 2560

1506909294314.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 8

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

2 ตุลาคม 2560

1506909526191.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 9

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

2 ตุลาคม 2560

1506910120841.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 10

อาจารย์กวี ภิบาล

2 ตุลาคม 2560

1506914818142.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 11

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

2 ตุลาคม 2560

1506917772018.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 12

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

2 ตุลาคม 2560

1506918690291.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 13

อาจารย์กวี ภิบาล

2 ตุลาคม 2560

1506920937991.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 14

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

2 ตุลาคม 2560

1506923529310.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 15

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

2 ตุลาคม 2560

1506924743303.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 16

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

2 ตุลาคม 2560

1506925098459.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 17

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

2 ตุลาคม 2560

1506925750096.jpg

วิชาการจัดการโลจิสติกส์ EP 18

อาจารย์ธนทัต แช่มพุธทรา

2 ตุลาคม 2560

1506988960120.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 1

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

3 ตุลาคม 2560

1506989962928.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 2

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

3 ตุลาคม 2560

1506993567204.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 3

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

3 ตุลาคม 2560

1507077888770.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 4

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

4 ตุลาคม 2560

1507077959879.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 5

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

4 ตุลาคม 2560

1507078577770.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 6

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

4 ตุลาคม 2560

1507079149111.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 7

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

4 ตุลาคม 2560

1508112219559.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 8

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

16 ตุลาคม 2560

1508134717901.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 9

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

16 ตุลาคม 2560

1508135700155.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 10

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

16 ตุลาคม 2560

1508136099179.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 11

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

16 ตุลาคม 2560

1508136532663.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 12

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

16 ตุลาคม 2560

1508199890996.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 13

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

17 ตุลาคม 2560

1508203728951.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 14

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

17 ตุลาคม 2560

1508203805450.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 15

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

17 ตุลาคม 2560

1508204278425.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 16

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

17 ตุลาคม 2560

1508205396796.jpg

วิชาการประเมินและความปลอดภัยยานยนต์ EP 18

รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม

17 ตุลาคม 2560

1508208719359.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 1

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 ตุลาคม 2560

1508210083783.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 2

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

17 ตุลาคม 2560

1508891312681.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 3

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

25 ตุลาคม 2560

1508891404423.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 4

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

25 ตุลาคม 2560

1508891464515.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 5

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

25 ตุลาคม 2560

1508891586920.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 6

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

25 ตุลาคม 2560

1508891940031.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 7

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

25 ตุลาคม 2560

1508895026945.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 8

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

25 ตุลาคม 2560

1508895690007.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 9

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

25 ตุลาคม 2560

1508907233320.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 10

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

25 ตุลาคม 2560

1508907312082.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 11

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

25 ตุลาคม 2560

1508907392130.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 12

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

25 ตุลาคม 2560

1508907563189.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 13

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

25 ตุลาคม 2560

1508907743752.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 14

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

25 ตุลาคม 2560

1508908214442.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 15

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

25 ตุลาคม 2560

1508911599359.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 16

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

25 ตุลาคม 2560

1508911702020.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 17

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

25 ตุลาคม 2560

1508911777836.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 18

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

25 ตุลาคม 2560

1509323445812.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 19

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

30 ตุลาคม 2560

1509325400171.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 20

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

30 ตุลาคม 2560

1509328849886.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 21

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

30 ตุลาคม 2560

1509580542678.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 22

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

2 พฤศจิกายน 2560

1509580767953.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 23

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

2 พฤศจิกายน 2560

1509580957992.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 24

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

2 พฤศจิกายน 2560

1509585021377.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 25

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

2 พฤศจิกายน 2560

1509585352159.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 26

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

2 พฤศจิกายน 2560

1509585645509.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 27

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

2 พฤศจิกายน 2560

1509585986650.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 28

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

2 พฤศจิกายน 2560

1509586371547.jpg

วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ EP 29

ผศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ

2 พฤศจิกายน 2560

1509594765596.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 1

อาจารย์ปัณรสี สู่ศิริรัตน์

2 พฤศจิกายน 2560

1509594889053.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 2

อาจารย์รมิตา ศรัทธาทิพย์กุล

2 พฤศจิกายน 2560

1509595425318.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 3

อาจารย์ปัณรสี สู่ศิริรัตน์

2 พฤศจิกายน 2560

1509595630813.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 4

อาจารย์ปัณรสี สู่ศิริรัตน์

2 พฤศจิกายน 2560

1509596251492.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 5

อ.สุจารีย์ หิรัญศิริวัตน์

2 พฤศจิกายน 2560

1509596602984.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 6

อ.สุจารีย์ หิรัญศิริวัตน์

2 พฤศจิกายน 2560

1509667840719.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 7

อ.สุจารีย์ หิรัญศิริวัตน์

3 พฤศจิกายน 2560

1509668356053.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 8

อ.สุจารีย์ หิรัญศิริวัตน์

3 พฤศจิกายน 2560

1509668798852.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 9

อ.สุจารีย์ หิรัญศิริวัตน์

3 พฤศจิกายน 2560

1509669251143.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 10

อาจารย์รมิตา ศรัทธาทิพย์กุล

3 พฤศจิกายน 2560

1509671378944.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 11

อาจารย์รมิตา ศรัทธาทิพย์กุล

3 พฤศจิกายน 2560

1509671681653.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 12

อาจารย์รมิตา ศรัทธาทิพย์กุล

3 พฤศจิกายน 2560

1509675099358.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 13

อาจารย์ปัณรสี สู่ศิริรัตน์

3 พฤศจิกายน 2560

1509675181043.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 14

อาจารย์รมิตา ศรัทธาทิพย์กุล

3 พฤศจิกายน 2560

1509675956024.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 15

อ.สุจารีย์ หิรัญศิริวัตน์

3 พฤศจิกายน 2560

1509680204913.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 16

อาจารย์ปัณรสี สู่ศิริรัตน์

3 พฤศจิกายน 2560

1509681476658.jpg

วิชาสุขภาพ (สปาและความงาม) EP 17

อาจารย์ปัณรสี สู่ศิริรัตน์

3 พฤศจิกายน 2560

1510014109832.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 1

ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

7 พฤศจิกายน 2560

1510014401892.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 2

ผศ ณัฐธยาน์ ชุสุข

7 พฤศจิกายน 2560

1510014566889.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 3

ผศ.ดร. รัชนี เจริญ

7 พฤศจิกายน 2560

1510014843967.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 4

ผศ.ดร. รัชนี เจริญ

7 พฤศจิกายน 2560

1510014988598.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 5

ดร.พนิดา เรณูมาลย์

7 พฤศจิกายน 2560

1510026594276.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 6

ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

7 พฤศจิกายน 2560

1510026886768.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 7

ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

7 พฤศจิกายน 2560

1510027548576.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 8

ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

7 พฤศจิกายน 2560

1510027763933.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 9

ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

7 พฤศจิกายน 2560

1510028347513.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 11

ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

7 พฤศจิกายน 2560

1510028465536.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 12

ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

7 พฤศจิกายน 2560

1510028639561.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 13

อาจารย์ศุรัฐนันท์ คงวรรณ

7 พฤศจิกายน 2560

1510101967138.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 14

อาจารย์ศุรัฐนันท์ คงวรรณ

8 พฤศจิกายน 2560

1510102520391.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 15

อาจารย์ศุรัฐนันท์ คงวรรณ

8 พฤศจิกายน 2560

1510102631914.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 16

ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

8 พฤศจิกายน 2560

1510102763863.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 17

ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

8 พฤศจิกายน 2560

1510103090106.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 18

ผศ.ดร.สุนีย์ เอียดมุสิก

8 พฤศจิกายน 2560

1510103234947.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 19

อ.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา

8 พฤศจิกายน 2560

1510103789110.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 20

อ.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา

8 พฤศจิกายน 2560

1510114204589.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 21

อ.เกตินันท์ กิตติพงศ์พิทยา

8 พฤศจิกายน 2560

1510114770785.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 22

อ.กนกจันทร์ สารนพภา

8 พฤศจิกายน 2560

1510118424483.jpg

อ.กนกจันทร์ สารนพภา EP 23

อ.กนกจันทร์ สารนพภา

8 พฤศจิกายน 2560

1510279883055.jpg

วิชาอุตสาหกรรมเกษตร EP 24

อ.กนกจันทร์ สารนพภา

10 พฤศจิกายน 2560

1510540195665.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์เกษตร EP 1

ดร.ธีระพัศธ์ ศิลปสมบูรณ์ รศ.ระวีวรรณ สุวรรณศร

13 พฤศจิกายน 2560

1510548379555.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์เกษตร EP 2

อ.สิงห์รัญ ชารี-อ.วิเชียร ดวงสีเสน

13 พฤศจิกายน 2560

1510553573557.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์เกษตร EP 3

ผศ.ดร.ศรีปาน เชยกลิ่นเทศ

13 พฤศจิกายน 2560

1510553663517.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์เกษตร EP 4

ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง

13 พฤศจิกายน 2560

1510553861200.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์เกษตร EP 5

ชาญณรงค์ ศรีทรงเมือง

13 พฤศจิกายน 2560

1510553995597.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์เกษตร EP 6

อ.สุภัทรา วิลามาศ

13 พฤศจิกายน 2560

1510554135572.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์เกษตร EP 7

ผศ.ฉวีวรรณ บุญเรือง

13 พฤศจิกายน 2560

1510554529667.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์เกษตร EP 8

ผศ.ดร.ละอองศรี ศิริเกษร

13 พฤศจิกายน 2560

1510554579349.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์เกษตร EP 9

ผศ.ทศพร นามโฮง

13 พฤศจิกายน 2560

1510554833725.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์เกษตร EP 10

อ.จันทร์เพ็ญ บุตรใส

13 พฤศจิกายน 2560

1510618265434.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์เกษตร EP 11

อ.วรรภา วงศ์แสงธรรม-ผศ.สุภาวดี รอดศิริ

14 พฤศจิกายน 2560

1510618940539.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์เกษตร EP 12

ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล-อ.วชิรญา เหลียวตระกูล -อ.สุภาพร พาเจริญ- ผศ.ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์ -ผศ.นิษฐกานต์ ประดิษฐศรีกุล

14 พฤศจิกายน 2560

1510619410308.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์เกษตร EP 13

อ.สนทยา มูลศรีแก้ว

14 พฤศจิกายน 2560

1510705753254.jpg

วิชาการบิน EP 1

รศ.ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

15 พฤศจิกายน 2560

1510706320148.jpg

วิชาการบิน EP 2

ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล

15 พฤศจิกายน 2560

1510707117171.jpg

วิชาการบิน EP 3

ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล

15 พฤศจิกายน 2560

1510707280788.jpg

วิชาการบิน EP 4

ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล

15 พฤศจิกายน 2560

1510707421554.jpg

วิชาการบิน EP 5

ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล

15 พฤศจิกายน 2560

1510711364734.jpg

วิชาการบิน EP 6

รศ.ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

15 พฤศจิกายน 2560

1510711420616.jpg

วิชาการบิน EP 7

รศ.ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

15 พฤศจิกายน 2560

1510713189421.jpg

วิชาการบิน EP 8

ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล

15 พฤศจิกายน 2560

1510713563227.jpg

วิชาการบิน EP 9

ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล

15 พฤศจิกายน 2560

1510713945706.jpg

วิชาการบิน EP 10

รศ.ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

15 พฤศจิกายน 2560

1510714322918.jpg

วิชาการบิน EP 11

ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล

15 พฤศจิกายน 2560

1510714519411.jpg

วิชาการบิน EP 12

ผศ.ดร.บุญชัย วัจจะตรากุล

15 พฤศจิกายน 2560

1510715029499.jpg

วิชาการบิน EP 13

ดร.พงศธร สายสุจริต

15 พฤศจิกายน 2560

1510715349184.jpg

วิชาการบิน EP 14

รศ.ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

15 พฤศจิกายน 2560

1510715513337.jpg

วิชาการบิน EP 15

รศ.ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

15 พฤศจิกายน 2560

1510715741597.jpg

วิชาการบิน EP 16

รศ.ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

15 พฤศจิกายน 2560

1510715828325.jpg

วิชาการบิน EP 17

รศ.ดร. สุวัฒน์ กุลธนปรีดา

15 พฤศจิกายน 2560

1510715990333.jpg

วิชาการบิน EP 18

ดร.พงศธร สายสุจริต

15 พฤศจิกายน 2560

1510716154102.jpg

วิชาการบิน EP 19

ดร.พงศธร สายสุจริต

15 พฤศจิกายน 2560

1510716317593.m4v

ดร.พงศธร สายสุจริต EP 20

ดร.พงศธร สายสุจริต

15 พฤศจิกายน 2560

1510793323356.jpg

วิชากลศาสตร์ยางล้อ EP 1

ดร.พงค์ศักดิ์ นิ่มดำ

16 พฤศจิกายน 2560

1510793433494.jpg

วิชากลศาสตร์ยางล้อ EP 2

ดร.พงค์ศักดิ์ นิ่มดำ

16 พฤศจิกายน 2560

1510793621682.jpg

วิชากลศาสตร์ยางล้อ EP 3

ดร.พงค์ศักดิ์ นิ่มดำ

16 พฤศจิกายน 2560

1510793710446.jpg

วิชากลศาสตร์ยางล้อ EP 4

ดร.พงค์ศักดิ์ นิ่มดำ

16 พฤศจิกายน 2560

1510794019309.jpg

วิชากลศาสตร์ยางล้อ EP 5

ดร.พงค์ศักดิ์ นิ่มดำ

16 พฤศจิกายน 2560

1510794589804.jpg

วิชากลศาสตร์ยางล้อ EP 6

ดร.พงค์ศักดิ์ นิ่มดำ

16 พฤศจิกายน 2560

1510794748016.jpg

วิชากลศาสตร์ยางล้อ EP 7

ดร.พงค์ศักดิ์ นิ่มดำ

16 พฤศจิกายน 2560

1510795187749.jpg

วิชากลศาสตร์ยางล้อ EP 8

ดร.พงค์ศักดิ์ นิ่มดำ

16 พฤศจิกายน 2560

1510795516326.jpg

วิชากลศาสตร์ยางล้อ EP 9

ดร.พงค์ศักดิ์ นิ่มดำ

16 พฤศจิกายน 2560

1510795613220.jpg

วิชากลศาสตร์ยางล้อ EP 10

ดร.พงค์ศักดิ์ นิ่มดำ

16 พฤศจิกายน 2560

1510796131301.jpg

วิชากลศาสตร์ยางล้อ EP 11

ดร.พงค์ศักดิ์ นิ่มดำ

16 พฤศจิกายน 2560

1510796228356.jpg

วิชากลศาสตร์ยางล้อ EP 12

ดร.พงค์ศักดิ์ นิ่มดำ

16 พฤศจิกายน 2560

1510796393342.jpg

วิชากลศาสตร์ยางล้อ EP 13

ดร.พงค์ศักดิ์ นิ่มดำ

16 พฤศจิกายน 2560

1525058314131.jpg

วิชาสิ่งทอ EP 1

ครูอารีย์ ลพานุสรณ์

30 เมษายน 2561

1525058118523.jpg

วิชาสิ่งทอ EP 1

ครูอารีย์ ลพานุสรณ์

30 เมษายน 2561

1525058253182.jpg

วิชาสิ่งทอ EP 2

ครูอารีย์ ลพานุสรณ์

30 เมษายน 2561

1525060644947.jpg

วิชาสิ่งทอ EP 16

ครูอารีย์ ลพานุสรณ์

30 เมษายน 2561

1526709865722.jpg

Internet of Things (IOT) EP 1

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

2 พฤษภาคม 2561

1526709874661.jpg

Internet of Things (IOT) EP 2

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

2 พฤษภาคม 2561

1526709898108.jpg

เทคนิคการอินเตอร์เฟส EP 1

อาจารย์ ถนอม ทิพยรัตน์สุนทร

2 พฤษภาคม 2561

1526709943957.jpg

เทคนิคการอินเตอร์เฟส EP 2

อาจารย์ ถนอม ทิพยรัตน์สุนทร

2 พฤษภาคม 2561

1526709956671.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 1

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

2 พฤษภาคม 2561

1526709965734.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 2

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

2 พฤษภาคม 2561

1526709921914.jpg

Internet of Things (IOT) EP 3

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

2 พฤษภาคม 2561

1526709929277.jpg

Internet of Things (IOT) EP 4

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

2 พฤษภาคม 2561

1526725618699.jpg

Internet of Things (IOT) EP 5

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

19 พฤษภาคม 2561

1526740092035.jpg

Internet of Things (IOT) EP 6

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

19 พฤษภาคม 2561

1526745772272.jpg

Internet of Things (IOT) EP 6

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

19 พฤษภาคม 2561

1526782113532.jpg

Internet of Things (IOT) EP 7

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

20 พฤษภาคม 2561

1526788670335.jpg

Internet of Things (IOT) EP 8

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

20 พฤษภาคม 2561

1526789607851.jpg

Internet of Things (IOT) EP 9

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

20 พฤษภาคม 2561

1526792168971.jpg

Internet of Things (IOT) EP 10

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

20 พฤษภาคม 2561

1526801085327.jpg

Internet of Things (IOT) EP 11

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

20 พฤษภาคม 2561

1526814595174.jpg

Internet of Things (IOT) EP 12

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

20 พฤษภาคม 2561

1529520872300.png

ทับทิมกรอบ EP 17

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529511847325.png

ขนมเสน่ห์จันทร์ EP 1

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529517935798.png

ขนมเหนียว EP 2

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

no image

EP 0

1 มกราคม 2513

no image

EP 0

1 มกราคม 2513

1529500427044.png

การใช้งาน NETPIE FREEDBOARDS ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า EP 24

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529497349190.png

การใช้ NETPIE FREEBOARDS ระบุตำแหน่งที่ตั้ง EP 25

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529501308555.png

การใช้งาน NETPIE FREEBOARDS เพื่อแสดงข้อมูล EP 23

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529503544663.png

การใช้งาน NETPIE FEEDS เพื่อแสดงข้อมูล EP 22

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529504070774.png

การใช้งาน NETPIE เบื้องต้น EP 21

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1536213127115.jpg

เปิดโลก NETPIE Platform "Where things chat" EP 20

สายัณห์ ภาชะรัตน์

6 กันยายน 2561

1529505383080.png

การใช้งาน Relay Module ร่วมกับ Node MCU ESP8266 EP 19

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529505825684.png

การวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นด้วย DHT Sensor EP 18

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1531585677569.png

การใช้งาน IOTTweet เบื้องต้น EP 17

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529508986046.png

ขนมลืมกลืน EP 14

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529519780938.png

ขนมทองพลุ EP 4

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529520515559.png

บุหลันดั้นเมฆ EP 12

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529521074024.png

ขนมเรไร EP 8

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529522989068.png

ขนมชักหน้า EP 5

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529523109406.png

ข้าวเหนียวมูนหน้ากุ้ง EP 20

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529524047389.png

สังขยาขุนหรือฟักทอง EP 19

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529524773836.png

ขนมสัมปันนี EP 13

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529525143572.png

พื้นฐานการใช้ ThingSpeak EP 16

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529597582627.png

ขนมหันตรา EP 11

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

19 มิถุนายน 2561

1529600691837.png

ขนมชั้น EP 9

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

19 มิถุนายน 2561

1529601992957.png

Appication Blynk ควบคุมเปิดปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือ EP 15

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529604557711.png

Application Blynk แสดงผลค่าอุณหภูมิ และความชื้น EP 14

สายัณห์ ภาชะรัตน์

1 มกราคม 2513

1529611172731.png

การใช้ Application Blynk ผ่านโทรศัพท์มือถือ EP 13

สายัณห์ ภาชะรัตน์

19 มิถุนายน 2561

1529611307203.png

การเชื่อมต่อ DHT Sensor กับ Node MCU ESP8266 EP 12

สายัณห์ ภาชะรัตน์

19 มิถุนายน 2561

1529611975165.png

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Welcome Blynk EP 11

สายัณห์ ภาชะรัตน์

19 มิถุนายน 2561

1529612279412.png

การเชื่อมต่อเพื่อส่งอีเมล์ผ่าน Gmail EP 10

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529673897649.png

ขนมตะโก้แห้ว EP 16

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529689705843.png

ขนมหัวเราะ EP 3

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

19 มิถุนายน 2561

1529778458595.png

ขนมหัวผักกาดหวาน EP 7

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

19 มิถุนายน 2561

1529789230274.png

การติดตั้งและหลักการทำงาน Arduino IDE EP 2

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529787808425.png

การแสดงผลออกจอ OLED EP 4

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529786955134.png

การเชื่อมต่อ Node Mcu Esp8266 เข้ากับ Wifi EP 6

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529787545564.png

การวัดระยะทางด้วย Ultrasonic EP 5

สายัณห์ ภาชะรัตน์

19 มิถุนายน 2561

1531586071276.png

การสร้างการแจ้งเตือนผ่านไลน์ แมสเซนเจอร์ EP 8

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529784043265.png

การทำระบบแจ้งเตือนผ่าน Facebook EP 9

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529779267784.png

ขนมกลีบลำดวน EP 6

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

19 มิถุนายน 2561

1529835152277.png

ลูกชุบ EP 15

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

20 มิถุนายน 2561

1529839791288.png

ขนมพระพาย EP 10

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529840757975.png

บัวลอยฟักทอง EP 18

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

19 มิถุนายน 2561

1529982370897.jpg

เทคนิคการอินเตอร์เฟส EP 3

อาจารย์ ถนอม ทิพยรัตน์สุนทร

26 มิถุนายน 2561

1529982430945.jpg

เทคนิคการอินเตอร์เฟส EP 4

อาจารย์ ถนอม ทิพยรัตน์สุนทร

26 มิถุนายน 2561

1529982467164.jpg

เทคนิคการอินเตอร์เฟส EP 5

อาจารย์ ถนอม ทิพยรัตน์สุนทร

26 มิถุนายน 2561

1529983498215.jpg

เทคนิคการอินเตอร์เฟส EP 6

อาจารย์ ถนอม ทิพยรัตน์สุนทร

26 มิถุนายน 2561

1529983535483.jpg

เทคนิคการอินเตอร์เฟส EP 7

อาจารย์ ถนอม ทิพยรัตน์สุนทร

26 มิถุนายน 2561

1529983720457.jpg

เทคนิคการอินเตอร์เฟส EP 8

อาจารย์ ถนอม ทิพยรัตน์สุนทร

26 มิถุนายน 2561

1529983769355.jpg

เทคนิคการอินเตอร์เฟส EP 9

อาจารย์ ถนอม ทิพยรัตน์สุนทร

26 มิถุนายน 2561

1529983796081.jpg

เทคนิคการอินเตอร์เฟส EP 10

อาจารย์ ถนอม ทิพยรัตน์สุนทร

26 มิถุนายน 2561

1529983879464.jpg

เทคนิคการอินเตอร์เฟส EP 11

อาจารย์ ถนอม ทิพยรัตน์สุนทร

26 มิถุนายน 2561

1529983950846.jpg

เทคนิคการอินเตอร์เฟส EP 12

อาจารย์ ถนอม ทิพยรัตน์สุนทร

26 มิถุนายน 2561

1529984236643.jpg

เทคนิคการอินเตอร์เฟส EP 13

อาจารย์ ถนอม ทิพยรัตน์สุนทร

26 มิถุนายน 2561

1529984267538.jpg

เทคนิคการอินเตอร์เฟส EP 14

อาจารย์ ถนอม ทิพยรัตน์สุนทร

26 มิถุนายน 2561

1529984464671.jpg

Internet of Things (IOT) EP 13

อาจารย์ ศิริพงค์ วงศ์ปินใจ

26 มิถุนายน 2561

1529984521490.jpg

Internet of Things (IOT) EP 14

อาจารย์ ศิริพงค์ วงศ์ปินใจ

26 มิถุนายน 2561

1529984681022.jpg

Internet of Things (IOT) EP 15

อาจารย์ ศิริพงค์ วงศ์ปินใจ

26 มิถุนายน 2561

1529984862434.jpg

Internet of Things (IOT) EP 15

อาจารย์ ศิริพงค์ วงศ์ปินใจ

26 มิถุนายน 2561

1529985014614.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 3

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529985123266.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 4

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529985158528.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 5

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529985224546.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 6

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529985260758.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 7

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529985299083.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 8

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529985360781.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 9

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529985399293.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 10

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529985480487.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 11

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529985516936.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 12

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529985602040.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 13

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529986451067.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 14

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529989087388.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 15

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529989528536.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 16

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529990082223.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 17

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529990686943.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 18

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529991132928.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 19

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529991514435.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 20

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529992009165.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 21

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529992776270.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 22

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529993162474.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 23

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1529993676115.jpg

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า EP 24

อาจารย์ สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 มิถุนายน 2561

1532411225159.jpg

2D Animation EP 1

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532411264253.jpg

2D Animation EP 2

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532411304314.jpg

2D Animation EP 3

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532411372143.jpg

2D Animation EP 4

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532411405121.jpg

2D Animation EP 5

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532411948673.jpg

3D Animation EP 1

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532411987751.jpg

3D Animation EP 2

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532412021697.jpg

3D Animation EP 3

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532412055330.jpg

3D Animation EP 4

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532412098230.jpg

3D Animation EP 5

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532412332590.jpg

Robotic Technology EP 1

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

24 กรกฎาคม 2561

1532412408016.jpg

Robotic Technology EP 2

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

24 กรกฎาคม 2561

1532412449808.jpg

Robotic Technology EP 3

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

24 กรกฎาคม 2561

1532412512910.jpg

Robotic Technology EP 4

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

24 กรกฎาคม 2561

1532412554125.jpg

Robotic Technology EP 5

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

24 กรกฎาคม 2561

1532576161737.jpg

2D Animation EP 6

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576220409.jpg

2D Animation EP 7

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576249472.jpg

2D Animation EP 8

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576290781.jpg

2D Animation EP 9

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576327441.jpg

2D Animation EP 10

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576378999.jpg

2D Animation EP 11

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576421603.jpg

2D Animation EP 12

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576475984.jpg

2D Animation EP 13

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576524968.jpg

2D Animation EP 14

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576557073.jpg

2D Animation EP 15

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576587649.jpg

2D Animation EP 16

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576618225.jpg

2D Animation EP 17

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576694135.jpg

2D Animation EP 18

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576754788.jpg

3D Animation EP 6

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576786409.jpg

3D Animation EP 7

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576828716.jpg

3D Animation EP 8

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577038209.jpg

3D Animation EP 9

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577093511.jpg

3D Animation EP 10

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577164725.jpg

3D Animation EP 11

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577226580.jpg

3D Animation EP 12

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577271024.jpg

3D Animation EP 13

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577323955.jpg

3D Animation EP 14

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577377993.jpg

3D Animation EP 15

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577509798.jpg

3D Animation EP 16

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577553322.jpg

3D Animation EP 17

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577587689.jpg

3D Animation EP 18

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532584182382.jpg

Robotic Technology EP 6

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 กรกฎาคม 2561

1532584217279.jpg

Robotic Technology EP 7

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 กรกฎาคม 2561

1532584252754.jpg

Robotic Technology EP 8

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 กรกฎาคม 2561

1532592159565.jpg

Robotic Technology EP 9

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 กรกฎาคม 2561

1532592193823.jpg

Robotic Technology EP 10

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 กรกฎาคม 2561

1532592239656.jpg

Robotic Technology EP 11

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 กรกฎาคม 2561

1532592272666.jpg

Robotic Technology EP 12

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 กรกฎาคม 2561

1532592311853.jpg

Robotic Technology EP 13

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 กรกฎาคม 2561

1532599072062.jpg

Robotic Technology EP 14

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 กรกฎาคม 2561

1532599106648.jpg

Robotic Technology EP 15

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 กรกฎาคม 2561

1532599144712.jpg

Robotic Technology EP 16

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

26 กรกฎาคม 2561

1533120319972.jpg

Robotic Technology EP 17

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

1 สิงหาคม 2561

1533123674898.jpg

Robotic Technology EP 18

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

1 สิงหาคม 2561

1533133711441.jpg

Robotic Technology EP 19

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

1 สิงหาคม 2561

1533135830549.jpg

Robotic Technology EP 20

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

1 สิงหาคม 2561

1533139183291.jpg

Robotic Technology EP 21

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

1 สิงหาคม 2561

1533147294822.jpg

Robotic Technology EP 22

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

2 สิงหาคม 2561

1533158319377.jpg

Robotic Technology EP 23

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

2 สิงหาคม 2561

1533179720524.jpg

Robotic Technology EP 24

อาจารย์สมบูรณ์ เนียมกล่ำ

2 สิงหาคม 2561

1548864613895.jpg

การประชุมเรื่้อง "มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5PM" EP 1

มลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 PM

30 มกราคม 2562

1556171802223.jpg

ความรู้เบื้องต้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ EP 1

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

25 เมษายน 2562

1556174169325.png

ความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ EP 2

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

25 เมษายน 2562

1556174910513.png

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ EP 3

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

25 เมษายน 2562

1556175882520.png

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ EP 4

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

25 เมษายน 2562

1556176607515.png

รูปแบบและการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ EP 5

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

25 เมษายน 2562

1556239805598.png

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย EP 6

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

26 เมษายน 2562

1556242744923.png

รูปแบบการจัดโปรแกรมนำเที่ยวเชิงสุขภาพ EP 9

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

26 เมษายน 2562

1556246581017.png

การกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ EP 13

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

26 เมษายน 2562

1556249329945.png

กิจกรรมจำลองการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1/2 EP 14

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

26 เมษายน 2562

1556250092146.png

กิจกรรมจำลองการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2/2 EP 15

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

26 เมษายน 2562

1556253937366.png

ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 1/2 EP 16

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

26 เมษายน 2562

1556255854719.png

ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 2/2 EP 17

อาจารย์เจมณี ทะริยะ

26 เมษายน 2562

1556261339548.png

กล้วยฉาบปรุงรส EP 2

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556262734112.png

กล้วยฉาบอบธัญพืช EP 3

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556264185320.png

การทำปลาหยอง EP 4

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556265363856.png

การทำน้ำพริกนรกปลาหยอง EP 5

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556266173996.png

เต้าฮวยฟรุ้ตสลัด EP 6

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556267025508.png

เต้าฮวยนมสด EP 7

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556268762306.png

ถั่วกรอบแก้ว EP 8

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556270321576.png

หมูแผ่น EP 9

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556271799273.png

แคบหมูไร้มัน EP 10

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556504201523.png

ปลาส้ม EP 11

นายชาญชัย พรมโสภา

29 เมษายน 2562

1556504252317.png

การแยกชิ้นปลาเพื่อแปรรูป EP 12

นายชาญชัย พรมโสภา

29 เมษายน 2562

1556504330567.png

ก้างปลาสวรรค์ และ ปลานิลเส้นปรุงรส EP 13

นายชาญชัย พรมโสภา

29 เมษายน 2562

1556504365916.png

แหนมปลา EP 14

นายชาญชัย พรมโสภา

29 เมษายน 2562

1556504412498.png

ข้าวมันไก่ EP 15

นายชาญชัย พรมโสภา

29 เมษายน 2562

1556515450297.png

เครื่องทางกายภาพบำบัด EP 1

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556516009090.png

เครื่องมือดึงหลังและเครื่องดึงคอ EP 2

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556516843583.png

เครื่องอัลทราโซนิกส์ สำหรับกายภาพบำบัด EP 3

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556517381269.png

เครื่องกายภาพบำบัด Shortwave diathermy EP 4

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556517828989.png

เครื่องช่วยฟื้นคืนชีพ CPR EP 5

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556518390216.png

อุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตขั้นสูง EP 6

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556518826003.png

เครื่องกระตุกหัวใจ AED EP 7

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556519412189.png

วิธีทดสอบเครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator EP 8

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556520473397.png

เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ EP 9

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556520873007.png

หลักการทำงานของเครื่อง Infusion pump EP 10

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556521616177.png

เครื่องตัดจี้ไฟฟ้า EP 11

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556522396116.png

ข้อแนะนำการใช้เบื้องต้นเครื่องตัดจี้ไฟฟ้า EP 12

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556524206140.png

เครื่องช่วยหายใจ Invasive ventilator EP 13

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556525076341.png

วิธีทดสอบ เครื่องช่วยหายใจ Invasive ventilator EP 14

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556526280476.png

เครื่องให้สารดมสลบ EP 15

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556527550989.png

องค์ประกอบของยูนิตทำฟัน EP 16

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556528894136.png

เครื่องกรอฟัน EP 17

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562