วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ Internet of Things (IOT)

1526709865722.jpg

Internet of Things (IOT) EP 1

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

2 พฤษภาคม 2561

1526709874661.jpg

Internet of Things (IOT) EP 2

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

2 พฤษภาคม 2561

1526709921914.jpg

Internet of Things (IOT) EP 3

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

2 พฤษภาคม 2561

1526709929277.jpg

Internet of Things (IOT) EP 4

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

2 พฤษภาคม 2561

1526725618699.jpg

Internet of Things (IOT) EP 5

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

19 พฤษภาคม 2561

1526740092035.jpg

Internet of Things (IOT) EP 6

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

19 พฤษภาคม 2561

1526745772272.jpg

Internet of Things (IOT) EP 6

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

19 พฤษภาคม 2561

1526782113532.jpg

Internet of Things (IOT) EP 7

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

20 พฤษภาคม 2561

1526788670335.jpg

Internet of Things (IOT) EP 8

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

20 พฤษภาคม 2561

1526789607851.jpg

Internet of Things (IOT) EP 9

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

20 พฤษภาคม 2561

1526792168971.jpg

Internet of Things (IOT) EP 10

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

20 พฤษภาคม 2561

1526801085327.jpg

Internet of Things (IOT) EP 11

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

20 พฤษภาคม 2561

1526814595174.jpg

Internet of Things (IOT) EP 12

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

20 พฤษภาคม 2561

1529984464671.jpg

Internet of Things (IOT) EP 13

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

26 มิถุนายน 2561

1529984521490.jpg

Internet of Things (IOT) EP 14

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

26 มิถุนายน 2561

1529984862434.jpg

Internet of Things (IOT) EP 15

อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปินใจ

26 มิถุนายน 2561