วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ เรียนรู้การใช้งาน IoT

1529500427044.png

การใช้งาน NETPIE FREEDBOARDS ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า EP 24

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529497349190.png

การใช้ NETPIE FREEBOARDS ระบุตำแหน่งที่ตั้ง EP 25

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529501308555.png

การใช้งาน NETPIE FREEBOARDS เพื่อแสดงข้อมูล EP 23

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529503544663.png

การใช้งาน NETPIE FEEDS เพื่อแสดงข้อมูล EP 22

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529504070774.png

การใช้งาน NETPIE เบื้องต้น EP 21

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1536213127115.jpg

เปิดโลก NETPIE Platform "Where things chat" EP 20

สายัณห์ ภาชะรัตน์

6 กันยายน 2561

1529505383080.png

การใช้งาน Relay Module ร่วมกับ Node MCU ESP8266 EP 19

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529505825684.png

การวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นด้วย DHT Sensor EP 18

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1531585677569.png

การใช้งาน IOTTweet เบื้องต้น EP 17

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529525143572.png

พื้นฐานการใช้ ThingSpeak EP 16

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529601992957.png

Appication Blynk ควบคุมเปิดปิดไฟผ่านโทรศัพท์มือถือ EP 15

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529604557711.png

Application Blynk แสดงผลค่าอุณหภูมิ และความชื้น EP 14

สายัณห์ ภาชะรัตน์

1 มกราคม 2513

1529611172731.png

การใช้ Application Blynk ผ่านโทรศัพท์มือถือ EP 13

สายัณห์ ภาชะรัตน์

19 มิถุนายน 2561

1529611307203.png

การเชื่อมต่อ DHT Sensor กับ Node MCU ESP8266 EP 12

สายัณห์ ภาชะรัตน์

19 มิถุนายน 2561

1529611975165.png

เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Welcome Blynk EP 11

สายัณห์ ภาชะรัตน์

19 มิถุนายน 2561

1529612279412.png

การเชื่อมต่อเพื่อส่งอีเมล์ผ่าน Gmail EP 10

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529789230274.png

การติดตั้งและหลักการทำงาน Arduino IDE EP 2

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529787808425.png

การแสดงผลออกจอ OLED EP 4

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529786955134.png

การเชื่อมต่อ Node Mcu Esp8266 เข้ากับ Wifi EP 6

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529787545564.png

การวัดระยะทางด้วย Ultrasonic EP 5

สายัณห์ ภาชะรัตน์

19 มิถุนายน 2561

1531586071276.png

การสร้างการแจ้งเตือนผ่านไลน์ แมสเซนเจอร์ EP 8

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561

1529784043265.png

การทำระบบแจ้งเตือนผ่าน Facebook EP 9

สายัณห์ ภาชะรัตน์

18 มิถุนายน 2561