วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ ขนมไทย (Thai Dessert)

1529520872300.png

ทับทิมกรอบ EP 17

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529511847325.png

ขนมเสน่ห์จันทร์ EP 1

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529517935798.png

ขนมเหนียว EP 2

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529508986046.png

ขนมลืมกลืน EP 14

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529519780938.png

ขนมทองพลุ EP 4

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529520515559.png

บุหลันดั้นเมฆ EP 12

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529521074024.png

ขนมเรไร EP 8

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529522989068.png

ขนมชักหน้า EP 5

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529523109406.png

ข้าวเหนียวมูนหน้ากุ้ง EP 20

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529524047389.png

สังขยาขุนหรือฟักทอง EP 19

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529524773836.png

ขนมสัมปันนี EP 13

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529597582627.png

ขนมหันตรา EP 11

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

19 มิถุนายน 2561

1529600691837.png

ขนมชั้น EP 9

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

19 มิถุนายน 2561

1529673897649.png

ขนมตะโก้แห้ว EP 16

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529689705843.png

ขนมหัวเราะ EP 3

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

19 มิถุนายน 2561

1529778458595.png

ขนมหัวผักกาดหวาน EP 7

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

19 มิถุนายน 2561

1529779267784.png

ขนมกลีบลำดวน EP 6

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

19 มิถุนายน 2561

1529835152277.png

ลูกชุบ EP 15

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

20 มิถุนายน 2561

1529839791288.png

ขนมพระพาย EP 10

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

18 มิถุนายน 2561

1529840757975.png

บัวลอยฟักทอง EP 18

อาจารย์เดวิช อมรบุญสุโข

19 มิถุนายน 2561