วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ วิชา Animation 3D

1532411948673.jpg

3D Animation EP 1

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532411987751.jpg

3D Animation EP 2

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532412021697.jpg

3D Animation EP 3

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532412055330.jpg

3D Animation EP 4

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532412098230.jpg

3D Animation EP 5

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

24 กรกฎาคม 2561

1532576754788.jpg

3D Animation EP 6

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576786409.jpg

3D Animation EP 7

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532576828716.jpg

3D Animation EP 8

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577038209.jpg

3D Animation EP 9

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577093511.jpg

3D Animation EP 10

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577164725.jpg

3D Animation EP 11

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577226580.jpg

3D Animation EP 12

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577271024.jpg

3D Animation EP 13

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577323955.jpg

3D Animation EP 14

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577377993.jpg

3D Animation EP 15

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577509798.jpg

3D Animation EP 16

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577553322.jpg

3D Animation EP 17

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561

1532577587689.jpg

3D Animation EP 18

อาจารย์สุริยา จันทร์ส่อง

26 กรกฎาคม 2561