วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ วิชา การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร

1556261339548.png

กล้วยฉาบปรุงรส EP 2

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556262734112.png

กล้วยฉาบอบธัญพืช EP 3

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556264185320.png

การทำปลาหยอง EP 4

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556265363856.png

การทำน้ำพริกนรกปลาหยอง EP 5

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556266173996.png

เต้าฮวยฟรุ้ตสลัด EP 6

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556267025508.png

เต้าฮวยนมสด EP 7

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556268762306.png

ถั่วกรอบแก้ว EP 8

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556270321576.png

หมูแผ่น EP 9

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556271799273.png

แคบหมูไร้มัน EP 10

นายชาญชัย พรมโสภา

26 เมษายน 2562

1556504201523.png

ปลาส้ม EP 11

นายชาญชัย พรมโสภา

29 เมษายน 2562

1556504252317.png

การแยกชิ้นปลาเพื่อแปรรูป EP 12

นายชาญชัย พรมโสภา

29 เมษายน 2562

1556504330567.png

ก้างปลาสวรรค์ และ ปลานิลเส้นปรุงรส EP 13

นายชาญชัย พรมโสภา

29 เมษายน 2562

1556504365916.png

แหนมปลา EP 14

นายชาญชัย พรมโสภา

29 เมษายน 2562

1556504412498.png

ข้าวมันไก่ EP 15

นายชาญชัย พรมโสภา

29 เมษายน 2562