วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ วิชา อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

1556515450297.png

เครื่องทางกายภาพบำบัด EP 1

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556516009090.png

เครื่องมือดึงหลังและเครื่องดึงคอ EP 2

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556516843583.png

เครื่องอัลทราโซนิกส์ สำหรับกายภาพบำบัด EP 3

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556517381269.png

เครื่องกายภาพบำบัด Shortwave diathermy EP 4

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556517828989.png

เครื่องช่วยฟื้นคืนชีพ CPR EP 5

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556518390216.png

อุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตขั้นสูง EP 6

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556518826003.png

เครื่องกระตุกหัวใจ AED EP 7

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556519412189.png

วิธีทดสอบเครื่องกระตุกหัวใจ Defibrillator EP 8

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556520473397.png

เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ EP 9

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556520873007.png

หลักการทำงานของเครื่อง Infusion pump EP 10

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556521616177.png

เครื่องตัดจี้ไฟฟ้า EP 11

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556522396116.png

ข้อแนะนำการใช้เบื้องต้นเครื่องตัดจี้ไฟฟ้า EP 12

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556524206140.png

เครื่องช่วยหายใจ Invasive ventilator EP 13

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556525076341.png

วิธีทดสอบ เครื่องช่วยหายใจ Invasive ventilator EP 14

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556526280476.png

เครื่องให้สารดมสลบ EP 15

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556527550989.png

องค์ประกอบของยูนิตทำฟัน EP 16

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562

1556528894136.png

เครื่องกรอฟัน EP 17

นายศิริชัย ชละเอม

29 เมษายน 2562