วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและแฟชั่น

1573095376183.jpg

EP1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟร์ชั่น EP 1

อาจารย์ อารีย์ ลพานุสรณ์ อาจารย์ ศุภชัย คำตัน

25 ตุลาคม 2562

1572523604921.jpg

EP2 ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมการออกแบบเสื้อผ้าด้วยคอมพิวเตอร์ EP 2

อาจารย์ อารีย์ ลพานุสรณ์ อาจารย์ ศุภชัย คำตัน

25 ตุลาคม 2562

1572524227223.jpg

EP3 การออกแบบหุ่นแฟชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ EP 3

อาจารย์ อารีย์ ลพานุสรณ์ อาจารย์ ศุภชัย คำตัน

25 ตุลาคม 2562

1572524840167.jpg

EP4 การออกแบบลายผ้าด้วยคอมพิวเตอร์ EP 4

อาจารย์ อารีย์ ลพานุสรณ์ อาจารย์ ศุภชัย คำตัน

25 ตุลาคม 2562

1572525494965.jpg

EP5 การออกแบบเสื้อผ้าด้วยคอมพิวเตอร์ EP 5

อาจารย์ อารีย์ ลพานุสรณ์ อาจารย์ ศุภชัย คำตัน

25 ตุลาคม 2562

1572526855621.jpg

EP6 การออกแบบเสื้อผ้าด้วยคอมพิวเตอร์ EP 6

อาจารย์ อารีย์ ลพานุสรณ์ อาจารย์ ศุภชัย คำตัน

25 ตุลาคม 2562