วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ การสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงสตรี

1573097154634.jpg

EP1 การวัดตัวเพื่อสร้างแบบตัดกางเกง EP 1

อาจารย์ อารีย์ ลพานุสรณ์

25 ตุลาคม 2562

1572530152562.jpg

EP4 การเผื่อตะเข็บ - การวางผ้าเพื่อตัดเย็บ EP 4

อาจารย์ อารีย์ ลพานุสรณ์

25 ตุลาคม 2562

1573095778181.jpg

EP5 การตัดเย็บกางเกงกระโปรง EP 5

อาจารย์ อารีย์ ลพานุสรณ์

25 ตุลาคม 2562

1572535954073.jpg

EP6 การตัดเย็บกางเกงขายาวจีบปล่อย EP 6

อาจารย์ อารีย์ ลพานุสรณ์

25 ตุลาคม 2562

1572536827277.jpg

EP7 การตัดเย็บกางเกงยีนส์ EP 7

อาจารย์ อารีย์ ลพานุสรณ์

25 ตุลาคม 2562