วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ การสร้างแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก

1572936095057.jpg

EP7 การตัดเย็บชุดติดกันเด็ก EP 7

อาจารย์ อารีย์ ลพานุสรณ์

25 ตุลาคม 2562

1572541096184.jpg

EP4 การเผื่อตะเข็บ / การวางผ้าเพื่อตัดเย็บ EP 4

อาจารย์ อารีย์ ลพานุสรณ์

25 ตุลาคม 2562

1573096483365.jpg

EP5 การตัดเย็บเสื้อเด็ก EP 5

อาจารย์ อารีย์ ลพานุสรณ์

25 ตุลาคม 2562

1572544535647.jpg

EP6 การตัดเย็บกระโปรง และกางเกงเด็ก EP 6

อาจารย์ อารีย์ ลพานุสรณ์

25 ตุลาคม 2562