วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ วิชา อาหารและโภชนาการ

1601435393240.png

การแปรรูปอาหาร "ไส้กรอกหมูรสเปรี้ยว" EP 3

นาย ชาญชัย พรมโสภา

30 กันยายน 2563

1601434550711.png

การแปรรูปอาหาร "กล้วยฉาบรสเนย" EP 2

นาย ชาญชัย พรมโสภา

30 กันยายน 2563

1601432133479.png

การแปรรูปอาหาร "เฉาก๊วย" EP 1

นาย ชาญชัย พรมโสภา

30 กันยายน 2563

1601435808062.png

การแปรรูปอาหาร "น้ำนมข้าวโพด" EP 4

นาย ชาญชัย พรมโสภา

30 กันยายน 2563

1601436141435.png

การแปรรูปอาหาร "แยมสตอเบอรี่ และ แยมสับปะรด" EP 5

นาย ชาญชัย พรมโสภา

30 กันยายน 2563

1601440028555.png

การแปรรูปอาหาร "ขนมจีบไทยตัวนก และ ขนมช่อม่วง" EP 6

นางสาว วิไลวรรณ ศรีวิชา

30 กันยายน 2563

1601440996228.png

การแปรรูปอาหาร "กระทงทอง และ ถุงทอง" EP 7

นาวสาว จารึก สุรินทร

30 กันยายน 2563

1601441462498.png

การแปรรูปอาหาร "หรุ่ม และ ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน" EP 8

นาย กฤศรัณย์ สีสัน

30 กันยายน 2563

1601447934131.png

การแปรรูปอาหาร "เค้กกล้วยหอมและบราวนี่โกโก้" EP 11

นาง ณิชาภัทร นางาม

30 กันยายน 2563

1601448403396.png

การแปรรูปอาหาร "พายลำไยและเอแคลร์" EP 12

นาง ณิชาภัทร นางาม ,นาย นที ผาสุ

30 กันยายน 2563