วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ วิชา การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจำลอง

1601629876073.png

EP01 การเรียนระบบไฟฟ้าของไทย EP 1

นาย สมเกียรติ เชาวพ้อง

2 ตุลาคม 2563

1601635259528.png

EP02 การแบ่งชนิดโรงไฟฟ้าพลังานความร้อน EP 2

นาย อาทร กล่อมกมล

2 ตุลาคม 2563

1601863716130.png

EP03 การจัดกำลังคน Control room EP 3

นาย สมเกียรติ เชาวพ้อง

5 ตุลาคม 2563

1601864655957.png

EP04 รูปแบบการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า EP 4

นาย สมเกียรติ เชาวพ้อง

5 ตุลาคม 2563

1601865498502.png

EP05 เป้าหมายการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า EP 5

นาย สมเกียรติ เชาวพ้อง

5 ตุลาคม 2563

1601866397550.png

EP06 ห้องปฏิบัติการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจำลองแยกสถาณการณ์ EP 6

ว่าที่ ร.ต. เกรียงศักดิ์ ฉลาด

5 ตุลาคม 2563

1601867384473.png

EP07 ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้า EP 7

ว่าที่ ร.ต. เกรียงศักดิ์ ฉลาด

5 ตุลาคม 2563

1601869100576.png

EP10 การสตาร์ทปั้มเครื่องกำเนิดไอน้ำ EP 10

นาย อภิชาติ ชาติยาภา

5 ตุลาคม 2563

1601869644956.png

EP11 การเตรียมจุดเตาโรงไฟฟ้า EP 11

นาย อภิชาติ ชาติยาภา

5 ตุลาคม 2563

1601871466562.png

EP12 การวอร์มอุปกรณ์กังหันไอน้ำ EP 12

นาย อภิชาติ ชาติยาภา

5 ตุลาคม 2563

1601873240166.png

EP13 การส่งไอน้ำไปหมุนกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า EP 13

นาย อภิชาติ ชาติยาภา

5 ตุลาคม 2563

1601873875339.png

EP14 การเพิ่มกำลังให้กังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้า EP 14

ว่าที่ ร.ต. เกรียงศักดิ์ ฉลาด

5 ตุลาคม 2563

1601874800782.png

EP15 การจำลอง การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า EP 15

ว่าที่ ร.ต. เกรียงศักดิ์ ฉลาด

5 ตุลาคม 2563

1601875493675.png

EP16 การจำลอง Control room ในการจ่ายไฟ EP 16

ว่าที่ ร.ต. เกรียงศักดิ์ ฉลาด

5 ตุลาคม 2563