วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ โครงการสนับสนุนการเรียนรู้สู่ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชน

1606128698781.png

การประกอบติดตั้ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ EP 6

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606128845608.png

ระบบปฎิบัติการ Microsoft Windows EP 8

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606129869585.png

การติดตั้ง และใช้งาน โปรแกรม CPU-Z , Visual Studio Code , Camtasia Studio EP 22

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606130469829.png

การติดตั้ง และใช้งาน โปรแกรม Nero Burning ROM , โปรแกรม Virtual Box EP 25

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606130604707.png

การติดตั้ง และใช้งาน Freeware โปรแกรม Rufus , CCleaner EP 27

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606130653847.png

การติดตั้ง และใช้งาน โปรแกรม Recuva , Wise Data Recovery EP 28

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606130701162.png

การติดตั้ง และใช้งาน เครื่องพิมพ์ Printer และ Scanner EP 29

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606131123722.png

การเชื่อมต่อบนอุปกรณ์แอคเซสพอยด์ไร้สาย Access Point EP 33

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606131288208.png

ระบบรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ 1/3 EP 34

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606131333808.png

ระบบรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ 2/3 EP 35

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606131377909.png

ระบบรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ 3/3 EP 36

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606131422791.png

ปัญหาคอมพิวเตอร์ และ วิธีซ่อมบำรุง 1/3 EP 37

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606131465207.png

ปัญหาคอมพิวเตอร์ และ วิธีซ่อมบำรุง 2/3 EP 38

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606131680925.png

ปัญหาคอมพิวเตอร์ และ วิธีซ่อมบำรุง 3/3 EP 39

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606131763169.png

ข้อแนะนำในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/2 EP 40

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606131823478.png

ข้อแนะนำในการดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2/2 EP 41

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606131863477.png

หน่วยความจำ แฟลชไดร์ (Flash Drive) EP 42

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606132436109.png

การเชื่อมต่อสัญญาณ Internet กับ คอมพิวเตอร์ EP 43

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606132514374.png

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ EP 45

วรปรัชญ์ นิเกศรี

23 พฤศจิกายน 2563

1606132859839.png

การแนะนำชุด VDO Conference EP 46

จิรศักดิ์ ชูฉัตร์

23 พฤศจิกายน 2563

1606132933877.png

กระทู้ถามตอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1/4 EP 47

กพล ทองพลับ

23 พฤศจิกายน 2563

1606133014591.png

กระทู้ถามตอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2/4 EP 48

กพล ทองพลับ

23 พฤศจิกายน 2563

1606133060065.png

กระทู้ถามตอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3/4 EP 49

กพล ทองพลับ

23 พฤศจิกายน 2563

1606133108644.png

กระทู้ถามตอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4/4 EP 50

กพล ทองพลับ

23 พฤศจิกายน 2563

1606133197440.png

เปิดโลกคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีดิจิทัล 1/5 EP 51

อดุลย์ ขันธ์เครือ

23 พฤศจิกายน 2563

1606133260012.png

เปิดโลกคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีดิจิทัล 2/5 EP 52

อดุลย์ ขันธ์เครือ

23 พฤศจิกายน 2563

1606133302288.png

เปิดโลกคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีดิจิทัล 3/5 EP 53

อดุลย์ ขันธ์เครือ

23 พฤศจิกายน 2563

1606133348854.png

เปิดโลกคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีดิจิทัล 4/5 EP 54

อดุลย์ ขันธ์เครือ

23 พฤศจิกายน 2563

1606133396403.png

เปิดโลกคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีดิจิทัล 5/5 EP 55

อดุลย์ ขันธ์เครือ

23 พฤศจิกายน 2563

1606133455637.png

คอมพิวเตอร์ Macintosh 1/5 EP 56

วิทยา พจนานุรักษ์

23 พฤศจิกายน 2563

1606133514902.png

คอมพิวเตอร์ Macintosh 2/5 EP 57

วิทยา พจนานุรักษ์

23 พฤศจิกายน 2563

1606133564900.png

คอมพิวเตอร์ Macintosh 3/5 EP 58

วิทยา พจนานุรักษ์

23 พฤศจิกายน 2563

1606133671464.png

คอมพิวเตอร์ Macintosh 4/5 EP 59

วิทยา พจนานุรักษ์

23 พฤศจิกายน 2563

1606133757873.png

คอมพิวเตอร์ Macintosh 5/5 EP 60

วิทยา พจนานุรักษ์

23 พฤศจิกายน 2563