วิดีโอบทเรียน : หมวดหมู่ วิชาผลิตภัณฑ์ไม้

1484718303063.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 1

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

18 มกราคม 2560

1484797824627.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP2_Part1 EP 2

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

19 มกราคม 2560

1484904243066.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP2_Part2 EP 2

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

19 มกราคม 2560

1485140421299.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 3

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

23 มกราคม 2560

1485140918718.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 4

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

23 มกราคม 2560

1485142614640.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 5

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

23 มกราคม 2560

1485143408520.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP6_Part1 EP 6

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

23 มกราคม 2560

1485230893535.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP6_Part2 EP 6

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

24 มกราคม 2560

1485231142531.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 7

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

24 มกราคม 2560

1485231387360.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 8

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

24 มกราคม 2560

1485243001018.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP9_Part1 EP 9

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

24 มกราคม 2560

1485243106037.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP9_Part2 EP 9

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

24 มกราคม 2560

1485329556376.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP10_Part1 EP 10

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

25 มกราคม 2560

1485329634115.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP10_Part2 EP 10

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

25 มกราคม 2560

1485398821145.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 11

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

26 มกราคม 2560

1485399218751.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 12

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

26 มกราคม 2560

1485400094020.jpg

วิชาผลิตภัณฑ์ไม้ EP 13

อาจารย์ ประสงค์ ลีลาอิทธิ

26 มกราคม 2560